top of page

Grief and Rage and the Problem of Crisis Wisdom

שיחה נוקבת עם סטיבן ג'נקינסון על מקומה של החכמה בלב המשבר

 

שיחה על אבל, מוות ופרידה היא תמיד מאתגרת. בימים אלו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, נמצאים בתוך מערבולת רגשות בלתי נתפסת לנוכח מימדי האסון שפקד אותנו.

העובדה שזה אינו אסון טבע, אלא רצח שבוצע בידי אנשים מוסיפה מימדים אחרים להתמודדות. 

בשיחה זו עם סטיבן ג'נקינסון נשאל אותו את השאלות הכי נוקבות שאנחנו מתמודדים איתן בימים אלו:

מה עושים עם הכאב הבלתי אפשרי הזה? עם הדאגה?

עם הזעם ואפילו הרצון לנקמה שעולה באופן טבעי לנוכח המראות והסיפורים?

bottom of page